[Barbara Nowacka: nie ma takich zapisów] Oczywiście,…