Jan Szyszko - Reakcją mieszkańców [...] było niedowierzanie i rozpacz…


Prawda czy fałsz?

Reakcją mieszkańców [...] było niedowierzanie i rozpacz na widok zamierających lasów [...]. Nikt [...] nie chciał [...] rozmawiać z [...] ludnością, która [...] domaga się prowadzenia czynnej ochrony swojego dziedzictwa.

Jan Szyszko, Ministerstwo Środowiska 25/05/2017

Ministerstwo Środowiska

Minister środowiska Jan Szyszko Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Gazeta


brak. Półprawda. Nie wszyscy mieszkańcy są za wycinką