Marcin Warchoł - "Podczas sobotniego marszu trzy przepisy zostały złamane:…


Prawda czy fałsz?

"Podczas sobotniego marszu trzy przepisy zostały złamane: kodeks wykroczeń, ustawa o ustroju sądów powszechnych i uchwała KRS z 2009 roku"

Marcin Warchoł, Sygnały dnia 13/01/2020

Sygnały dnia

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta


zbity zegar. Warchoł prezentuje interpretację przepisów stosowaną przez rzeczników dyscyplinarnych, zaś stanowisko KRS dotyczyło innej sytuacji