Kornelia Wróblewska - Nie ma żadnych badań dotyczących wzrostu urodzeń…