Anna Zalewska - Mamy już w szkołach edukację seksualną, dostosowaną do wieku…


Prawda czy fałsz?

Mamy już w szkołach edukację seksualną, dostosowaną do wieku dzieci, mamy psychologów i pedagogów, których zadaniem jest chronienie dzieci przed wszelkimi formami dyskryminacji i przemocy, w tym także na tle orientacji seksualnej.

Anna Zalewska, wpolityce.pl 26/02/2019

wpolityce.pl

Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta


zbity zegar. Dostępność psychologa lub pedagoga szkolnego, a także rzetelnej edukacji seksualnej to fikcja