Mamy już w szkołach edukację seksualną, dostosowaną do wieku dzieci, mamy psychologów i pedagogów, których zadaniem jest chronienie dzieci przed wszelkimi formami dyskryminacji i przemocy, w tym także na tle orientacji seksualnej.

Anna Zalewska wpolityce.pl - 26/02/2019

Fot. Agnieszka Sadowska / Agencja Gazeta

Dostępność psychologa lub pedagoga szkolnego, a także rzetelnej edukacji seksualnej to fikcja