Zbigniew Ziobro - Naturalnym środowiskiem dla rozwoju i wychowania dziecka…


Prawda czy fałsz?

Naturalnym środowiskiem dla rozwoju i wychowania dziecka jest rodzina, a według polskiej konstytucji związek małżeński to relacja między mężczyzną a kobietą

Zbigniew Ziobro, Konferencja prasowa 11/03/2021

Konferencja prasowa

Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta


fałsz. W polskim prawie nie ma zamkniętej definicji rodziny, a art. 18 Konstytucji stanowi jedynie, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny jest pod szczególną ochroną państwa