Zbigniew Ziobro - Analiza procedury wyboru sędziów TK w listopadzie…


Prawda czy fałsz?

Analiza procedury wyboru sędziów TK w listopadzie 2010 r. wskazuje, że głosowanie nad wyborem tych osób odbyło się łącznie. Spośród pięciu kandydatów umieszczonych na jednej liście wybrano trzech, gdyż do obsadzenia były trzy stanowiska.

Zbigniew Ziobro, Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, s. 5 11/01/2017

Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, s. 5

Zbigniew Ziobro Fot . Sławomir Kaminńki / Agencja Gazeta


fałsz. Nieprawda. Każda z kandydatur była oceniana osobno.