Analiza procedury wyboru sędziów TK w listopadzie 2010 r. wskazuje, że głosowanie nad wyborem tych osób odbyło się łącznie. Spośród pięciu kandydatów umieszczonych na jednej liście wybrano trzech, gdyż do obsadzenia były trzy stanowiska.

Zbigniew Ziobro Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, s. 5 - 11/01/2017

Zbigniew Ziobro Fot . Sławomir Kaminńki / Agencja Gazeta

Nieprawda. Każda z kandydatur była oceniana osobno.