Joachim Brudziński - To, co się dzieje wokół pana Misiewicza,…


Prawda czy fałsz?

To, co się dzieje wokół pana Misiewicza, w sposób oczywisty dla partii korzystne nie jest. Wedle mojej wiedzy, nastąpiło niesprawiedliwe potraktowanie Misiewicza, bo wszystkie sprawy, które tak rzekomo bulwersują, były w zgodzie z obowiązującym prawem.

Joachim Brudziński, "Jeden na jeden", TVN 24 12/09/2016

"Jeden na jeden", TVN 24


fałsz. Fałsz. Objęcie funkcji przez Misiewicza było niezgodne z ustawą