Piotr Duda - Ostatnie kontrole, które miały związek z dniem…


Prawda czy fałsz?

Ostatnie kontrole, które miały związek z dniem wolnym [15 sierpnia] okazały się jednym wielkim dramatem. Za ladami w sklepach stali zamiast właścicieli pracownicy. Było tak w 50 proc. skontrolowanych sklepów.

Piotr Duda, RMF 24/09/2016

RMF


raczej fałsz. Fałsz. Przepisy o zakazie pracy łamał co piąty pracodawca, nie co drugi.