Andrzej Duda - Sytuacja prawna zgromadzeń nie powinna być różnicowana…


Prawda czy fałsz?

Sytuacja prawna zgromadzeń nie powinna być różnicowana w zależności od organu uczestniczącego w postępowaniu poprzedzającym odbycie zgromadzenia, jak też od częstotliwości ich przeprowadzania.

Andrzej Duda, wniosek do TK 29/12/2016

wniosek do TK

22.08.2016 Warszawa , Palac Prezydencki . Prezydent RP Andrzej Duda podczas wypowiedzi dla mediow po ceremonii podpisania dokumentow pomiedzy Polska a Kazachstanem . Fot . Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


prawda. Prawda. Uprzywilejowanie wojewody (rządu) narusza równość wobec prawa