Marek Gróbarczyk - Komisja Europejska nie kwestionuje samego przekopu przez…