Paulina Hennig-Kloska - Dlatego musimy się chwytać wszystkich rozwiązań. Odstrzał…


Prawda czy fałsz?

Dlatego musimy się chwytać wszystkich rozwiązań. Odstrzał dzików i bioasekuracja to dwie drogi, którymi możemy się poruszać, by rozwiązać problem ASF w Polsce

Paulina Hennig-Kloska, Rozmowa z OKO.press 05/01/2018

Rozmowa z OKO.press

Fot . Kuba Atys / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Nie ma żadnych dowodów, że to skuteczne działania