Patryk Jaki - Kto zdecydował, że władze komunistyczne zostały zainstalowane…


Prawda czy fałsz?

Kto zdecydował, że władze komunistyczne zostały zainstalowane w Polsce? Czy pamięta pan nagrodę, którą Polska otrzymała za bycie najwierniejszym sprzymierzeńcem USA i Anglii?

Patryk Jaki, Twitter 12/08/2021

Twitter

09.09.2020 Karpacz . Fot . Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Jaki niesłusznie sugeruje, że Amerykanie mieli z tym coś wspólnego