Patryk Jaki - W przeciągu 10 lat wg. [sic] statystyk…