Jarosław Kaczyński - Panowie, ja nie jestem dyktatorem. (...) Wmawia…