Jarosław Kaczyński - W moim przekonaniu nic takiego, co by…