Jarosław Kaczyński - Polska ma degresywny system podatkowy, czyli od…


Prawda czy fałsz?

Polska ma degresywny system podatkowy, czyli od pewnego niezbyt wysokiego poziomu im więcej się zarabia, tym mniej się oddaje do wspólnego użytku.

Jarosław Kaczyński, Wywiad dla "Gazety Polskiej" 07/04/2021

Wywiad dla "Gazety Polskiej"

21.01.2021 Warszawa , ulica Wiejska . Sejm . 25 . posiedzenie Sejmu IX kadencji . Od lewej: minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau , wicepremier Jaroslaw Kaczynski podczas glosowania nad wyborem nowego Rzecznika Praw Obywatelskich . Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


prawda. Jarosław Kaczyński ma rację. Niezamożni są obciążeni względnie mocno, a najzamożniejsi - najmniej