Jarosław Kaczyński - Nie można widzieć zapisów art. 190 o…


Prawda czy fałsz?

Nie można widzieć zapisów art. 190 o tym, bez zapisów art. 7, który mówi, że organy władzy publicznej działają na podstawie, i art. 197 który mówi, że organizację i tryb postępowania przed TK określa ustawa. Nie ma to nic wspólnego z konstytucją.

Jarosław Kaczyński, Wywiad dla tygodnika “W sieci” z 30 maja 2016. 30/05/2016

Wywiad dla tygodnika “W sieci” z 30 maja 2016.

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz - Kaczyński może mieć rację, ale się myli