Bartłomiej Misiewicz - W spółkach, które są podległe Polskiej Grupie…