Mateusz Morawiecki - Poprzednicy, w tym ci, którzy rządzili tym…