Stanisław Pięta - Narody, które wybrały taką drogę, pogrążają się…