Dariusz Piontkowski - (...) kilka miesięcy bez obecności uczniów w…


Prawda czy fałsz?

(...) kilka miesięcy bez obecności uczniów w szkole wygenerowało konkretne oszczędności. Jak rozumiem wójt, burmistrz, starosta, prezydent miasta, będą chcieli te pieniądze z powrotem przeznaczyć na bezpieczeństwo i wyposażenie szkół.

Dariusz Piontkowski, Konferencja prasowa 28/08/2020

Konferencja prasowa

07.11.2019 Warszawa , aleja Szucha 23 . Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski podzas konferencji prasowej w sprawie wyplaconej subwencji oswiatowej dla samorzadow . Fot. Dawid Zuchowicz / Agencja Gazeta


zbity zegar. Samorządy nie oszczędzały na epidemii. Ich wpływy zmalały, a wydatki rosły