Elżbieta Rafalska - Owocami wzrostu gospodarczego – od okresu transformacji…