Prawda czy fałsz?

Jeśli chcą być uchodźcami, muszą przejść przez system, który jest otwarty dla każdego, kto chce przybyć do Polski. Muszą przejść przez system przyznawania azylu, pokazać dokumenty, udowodnić, że nie są zagrożeniem dla społeczeństwa.

Dominik Tarczyński, wywiad dla BBC 11/12/2017

Jeśli chcą być uchodźcami, muszą przejść przez system, który jest otwarty dla każdego, kto chce przybyć do Polski. Muszą przejść przez system przyznawania azylu, pokazać dokumenty, udowodnić, że nie są zagrożeniem dla społeczeństwa.

23.11.2017 Warszawa , Sejm . Domikik Tarczynski podczas pierwszego czytania projektu zmian w Ordynacji Wyborczej . Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Polska nie jest otwarta dla każdego.