Dominik Tarczyński - Jeśli chcą być uchodźcami, muszą przejść przez…


Prawda czy fałsz?

Jeśli chcą być uchodźcami, muszą przejść przez system, który jest otwarty dla każdego, kto chce przybyć do Polski. Muszą przejść przez system przyznawania azylu, pokazać dokumenty, udowodnić, że nie są zagrożeniem dla społeczeństwa.

Dominik Tarczyński, wywiad dla BBC 11/12/2017

wywiad dla BBC

23.11.2017 Warszawa , Sejm . Domikik Tarczynski podczas pierwszego czytania projektu zmian w Ordynacji Wyborczej . Fot. Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Polska nie jest otwarta dla każdego.