Konrad Tomaszewski - [...] pierwszym z nich jest ekocentryzm, czyli…