"Wiadomości" TVP - Szwecja. Silnie rozwinięta energetyka wiatrowa sprawdza się,…