Jarosław Gowin - Rząd zdecydowanie zwiększył nakłady na naukę.