Patryk Jaki - Niemcy prowadzą od lat taką politykę relatywizowania…


Prawda czy fałsz?

Niemcy prowadzą od lat taką politykę relatywizowania winy, która m.in. polega na tym, że za Auschwitz nie są odpowiedzialni żadni Niemcy, tylko co najwyżej naziści. A kim byli naziści? Naziści byli różnych narodowości.

Patryk Jaki, "Kawa na ławę", TVN24 18/06/2017

"Kawa na ławę", TVN24

fot. TV Republika


fałsz. Fałsz. Niemcy jednoznacznie przyznają się do odpowiedzialności za Zagładę