Michał Kurtyka - Dla polskiej energetyki, w perspektywie najbliższych dziesięcioleci, kluczowym…


Prawda czy fałsz?

Dla polskiej energetyki, w perspektywie najbliższych dziesięcioleci, kluczowym paliwem pozostanie węgiel. Dywersyfikacja dostaw energii jest procesem niezbędnym, ale jej filarem nie może być opieranie się tylko na źródłach o niestabilnej generacji.

Michał Kurtyka, Posiedzenie komisji ds. UE, Sejm 21/06/2016

Posiedzenie komisji ds. UE, Sejm

fot. MTP / YouTube


półprawda. Półprawda. Węgiel będzie kluczowy, jeśli tak postanowią politycy.