Pan minister posługiwał się swoją wiedzą, ja mam swoją wiedzę na ten temat; odmienną niż ta, którą ma pan minister. Mam wiedzę, która myślę, że odpowiada rzeczywistości. Tak jest, [Mistrale nie trafiły do Rosji].

Andrzej Duda Polsat News - 28/10/2016

Prezydent Andrzej Duda w Belwederze / fot. Polsat News

Prawda. Rzeczywistość jest odmienna od wiedzy ministra.