Piotr Pogonowski - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego nie zajmuje się prywatnymi…