Witold Waszczykowski - Widzimy olbrzymią skalę represji, ale żadne instytucje…


Prawda czy fałsz?

Widzimy olbrzymią skalę represji, ale żadne instytucje międzynarodowe nie alarmują, by te represje wykraczały poza system prawny w Turcji. Być może to inny system. Ale co Unii przeszkadzało naciskać, by ten system był inny, zbliżony do standardów UE?

Witold Waszczykowski, “Warto rozmawiać”, TVP1 25/08/2016

“Warto rozmawiać”, TVP1

fot . Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta


fałsz. Fałsz. Instytucje międzynarodowe alarmują, że władze łamią tureckie prawo.